• da

Forårsplads

Vores forårspladser er meget eftertraktet og går fra d. 1.4. til d. 1.7.

Efter d. 1.7. skal vognen fjernes fra pladsen, for at skabe plads til byens turister.

Reservation af forårsplads sker ved henvendelse efter 1. marts. via vores tlf.

+45   49 28 49 50.

Herefter vil man blive optaget på en venteliste og efterhånden, som vintercampisterne forlader pladsen senest. 1. april, får man tildelt en plads.

En forårsplads koster 5.500,00 kr.  inkl. 30 overnatninger.

El beregnes efter pr. kWh. Prisen er 5 kr. / kWh